Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Ustala się następującą strukturę organizacyjną komendy:

1. Kierownictwo:

  1. Komendant Powiatowy Policji w Otwocku
  2. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku
  3. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku

2. Wydział Kryminalny

3. Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

4. Referat do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

5. Wydział Prewencji

6. Wydział Ruchu Drogowego

7. Ogniwo do spraw Nieletnich i Patologii

8. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo – Informacyjnych

9. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

10. Wydział Wspomagający

11. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

12. Jednoosobowe stanowisko do spraw Obsługi Kancelaryjnej

Metryczka

Data publikacji : 03.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Harabin
do góry