Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków należących do kompetencji Komendanta Powiatowego Policji  w Otwocku realizowane jest przez Zespół Kontroli, Skarg i Wniosków Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Skład Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków:

nadkomisarz Monika Szewczyk

aspirant sztabowy Anna Lech-Pryć

telefon kontaktowy +48 47 724 12 34

Komendant Powiatowy Policji w Otwocku przyjmuje interesantów w zakresie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 15-17.

Skargi i wnioski można też składać w każdej jednostce Policji w godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. (§ 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).

UWAGA!
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania"

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich

Aleja Solidarniści 77

00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku 9.00 - 15.00

telefon: 0-22 55 17 760, 022 55 17 811

centrala: 0 -22 55 17 700

 

WNIOSKI

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych oraz wniosek żądania dostępu do danych osobowych należy kieroważ na niżej załączonych wzorach.

Metryczka

Data publikacji : 01.09.2016
Data modyfikacji : 14.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Sawicki KPP OTWOCK
Osoba modyfikująca informację:
sierż. szt. Patryk Domarecki
do góry